Red Bull-miss­tänkt ska gri­pas

Hallands Nyheter - - Sverige/världen -

■■THAILAND. Fem år ef­ter det be­gång­na brot­tet har thai­ländsk po­lis nu ut­fär­dat en or­der om gri­pan­de av Red Bull-ar­ving­en Vo­rayuth Yoo­vid­hya. Han är en av lan­dets ri­kas­te män, och miss­tänks ha kört ner en po­lis med sin Fer­ra­ri.

– Ar­re­ste­rings­or­dern är ut­fär­dad, sä­ger po­lis­che­fen Kachorn­pong Ji­it­park­poom.

Fal­let har bli­vit en sym­bol för kor­rup­tion och sär­be­hand­ling i Thailand.

Myn­dig­he­ter­na har fle­ra gång­er kal­lat Vo­rayuth till för­hör men in­te lyft ett fing­er när han strun­tat i att dy­ka upp. (TT-AFP)

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.