Er­sät­ta­re i För­in­tel­se­kon­tro­vers

Hallands Nyheter - - Sverige/världen -

■■FRANKRIKE. Je­an-franço­is Jalkh, som var tänkt att till­fäl­ligt er­sät­ta Ma­ri­ne Le Pen som le­da­re för Na­tio­nel­la fron­ten, tac­kar nej till upp­dra­get, rap­por­te­rar Le Mon­de.

Bak­grun­den är en kon­tro­vers kring ett ut­ta­lan­de som Jalkh fäll­de år 2000, en­ligt tid­ning­en. Den re­la­tivt okän­de vice­ord­fö­ran­den för det hö­gerex­tre­ma par­ti­et ska då ha ifrå­ga­satt det fak­tum att gift­ga­sen Zyk­lon B an­vän­des i na­zis­ter­nas för­in­tel­se­lä­ger. Jalkh har för­ne­kat upp­gif­ter­na och sagt att han ska vid­ta ju­ri­dis­ka åt­gär­der. (TT)

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.