Man åta­las för barn­våld­täk­ter

Hallands Nyheter - - Sverige/världen -

■■BROTT. En man i 60-års­ål­dern åta­las vid Ska­ra­borgs tings­rätt för en lång rad grova våld­täk­ter mot tre barn. En­ligt åta­let har en flic­ka ut­satts för hund­ra­tals våld­täk­ter i tio års tid.

Av hän­syn till flic­kor­na vill kam­mar­å­kla­ga­re Ca­ri­na Gustafsson in­te sä­ga nå­got om vil­ken re­la­tion man­nen haft till flic­kor­na, el­ler hur över­grep­pen kun­nat på­gå så länge. Po­li­sens ut­red­ning star­ta­de i hös­tas.

Den nu åta­la­de man­nen greps och häk­ta­des i bör­jan av de­cem­ber. Han ne­kar till brot­ten. (TT)

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.