Fak­ta: Ka­li­for­nis­ka väl­ja­re

Hallands Nyheter - - Sverige/världen -

■■Ka­li­for­ni­en rös­tar tra­di­tio­nellt på en de­mo­kra­tisk pre­si­dent.

I pre­si­dent­va­let 2016 fick De­mo­kra­ter­nas kan­di­dat Hil­la­ry Clin­ton 61,7 pro­cent av väl­jar­nas stöd. 31,6 pro­cent rös­ta­de på Re­pu­bli­ka­ner­nas kan­di­dat Do­nald Trump.

Hil­la­ry Clin­ton.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.