Ett ma­ra­ton som verk­li­gen in­te go­ril­la

Hallands Nyheter - - Sverige/världen - FOTO: ALASTAIR GRANT/AP

■■Tom Har­ri­son har hit­tat sitt eget sätt att sam­la in peng­ar till för­mån för värl­dens go­ril­lor. När start­skot­tet för Lon­don ma­ra­ton gick i sön­dags star­ta­de han sin egen ut­ma­ning. Iklädd go­ril­la­ko­stym har han un­der vec­kan ”go­ril­lat” sig fram längs ban­sträck­ning­en i den brit­tis­ka hu­vud­sta­den.

I går ef­ter­mid­dag ha­de han sam­lat ihop mot­sva­ran­de drygt 250 000 kro­nor. (TT)

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.