I DAG

Hallands Nyheter - - Sverige/världen -

■■EU. Extrain­satt topp­mö­te i Brys­sel för att enas om ett för­hand­lings­man­dat in­för brex­it.

■■USA. Pre­si­dent Do­nald Trump mar­ke­rar 100 da­gar i ege­rings­ställ­ning.

■■PROTESTMARSCH. Pe­op­le’s Cli­ma­te March ar­ran­ge­ras i Stock­holm, Gö­te­borg, Mal­mö, Borås och Nykö­ping.

■■LÖRDAGSINTERVJU. So­ci­al­för­säk­rings­mi­nis­ter An­ni­ka Strand­häll (S), sänds i SR P1.

■■VÅRTECKEN. Grö­na Lund öpp­nar för sä­song­en.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.