Han vil­le in­te ta sam­ta­let.

Hallands Nyheter - - Sverige/världen -

■■BENJAMIN NETANYAHU

för­sök­te ringa Tysklands ut­ri­kesmi­nis­ter för att pra­ta ut. Men Sig­mar Gabri­el sva­ra­de in­te, sä­ger den is­ra­e­lis­ke pre­miär­mi­nis­tern till den tys­ka tid­ning­en Bild. När Gabri­el var i Is­ra­el väg­ra­de Netanyahu träf­fa ho­nom, ef­tersom tys­ken även ha­de bo­kat in mö­ten med freds­grup­per­na B’tse­lem och Bre­a­king the Si­lence. (TT)

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.