Grat­tis Eva

Hallands Nyheter - - Livets Gång -

Eva Dei­bel Eli­as­son i Varberg fyl­ler 60 år 1 maj. Eva är ut­bil­dad un­der­skö­ters­ka men dri­ver nu­me­ra ett eget fö­re­tag med in­rikt­ning gra­tu­la­tions­kort och pre­sentar­tik­lar. Hon är gift med Dan och har de ut­flug­na bar­nen Chris­ter, Mar­le­ne och Jör­gen som har eg­na fa­mil­jer.

Eva tyc­ker om skog och na­tur och är gär­na ute och re­ser med den eg­na hus­bi­len. Hon gil­lar ock­så att vis­tas i Spa­ni­en.

Hon tyc­ker att en vik­tig höjd­punkt i li­vet är att bli far­mor och mor­mor.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.