De­bu­te­ran­de mål­vakt höll nol­lan

Hallands Nyheter - - Sporten -

FOT­BOLL/DIV 4: Unge mål­vak­ten Ken­ny Amcoff fick gö­ra de­but i di­vi­sion 4 - och vil­ken de­but det blev. Han gjor­de fle­ra vas­sa rädd­ning­ar och fick dess­utom hål­la nol­lan när Skrea be­seg­ra­de Tölö med kla­ra 4–0 (1–0) och tog tred­je ra­ka se­gern.

– Han gör en fan­tas­tisk match, be­röm­de Skrea-trä­na­ren Björn Samu­els­son ef­teråt.

Samu­els­son vil­le ock­så lyf­ta fram trup­pens bredd i en tid då många sak­nas på grund av för­kyl­ning:

– Vi vi­sar upp en fruk­tans­värt hög lag­mo­ral i dag, jag är en stolt trä­na­re, be­rät­ta­de han.

Skrea in­led­de li­te ängs­ligt förs­ta halv­tim­men men fick in vik­ti­ga 1–0 in­nan pa­us och där­ef­ter or­ka­de in­te Tölö stå emot när hem­ma­la­get fort­sat­te tryc­ka på.

För­u­tom mål­vak­ten Amcoff går ock­så ett ex­tra plus till mål­skyt­ten Jo­nat­han Svensson.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.