Håff får vän­ta på förs­ta se­gern

Hallands Nyheter - - Sporten -

FOT­BOLL/DIV 4: Det drö­jer li­te till in­nan Håff kan räk­na hem sin förs­ta se­ger för sä­song­en. Det står klart ef­ter 1–1 (0–0) bor­ta mot Ge­tinge. Gäs­ter­na tog an­nars led­ning­en med 1–0 ge­nom Kristoffer Kull ti­digt i and­ra halv­lek.

– Ett fan­tas­tiskt fot­bolls­mål där Kull får öp­pet mål ef­ter tre bra pass­ning­ar, be­röm­de Håff-trä­na­ren Stig Kris­tens­son.

Ge­tinge kvit­te­ra­de se­dan till 1–1 med tjugo mi­nu­ter kvar och kort där­ef­ter blev Ro­bin Hans­son i Håff ut­vi­sad ef­ter sitt and­ra gu­la kort. Slut­re­sul­ta­tet skrevs dock till 1-1.

– Gans­ka rätt­vist än­då, det var en jämn och re­jäl match, be­rät­ta­de Kris­tens­son.

Rasmus Ang­hem och de­bu­tan­ten Oli­ver Möl­ler kom­mer ifrån mat­chen med ex­tra be­röm.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.