Sent av­gö­ran­de för Dero­me/ås­klos­ter

Hallands Nyheter - - Sporten -

FOT­BOLL/DIV 5: Den vat­ten­sju­ka pla­nen gjor­de att spe­let blev li­dan­de i mat­chen mel­lan Dero­me/ås­klos­ter och Värö­bac­ka där hem­ma­la­get kri­ga­de in av­gö­ran­det i slut­mi­nu­ter­na, 1-0 (0-0).

– Jag tyc­ker vi lig­ger när­mast 1-0 i förs­ta, se­dan i and­ra blir det mer ställ­nings­krig när or­ken try­ter. Att vi av­gör sent i en match där det kun­de gått åt bå­da hål­len är ex­tra skönt, me­na­de Pe­ter Birk, trä­na­re i D/Å.

Må­let kom till med fem mi­nu­ter kvar då bol­len damp ner ef­ter en hör­na och Mar­tin Jo­hans­son kun­de sät­ta dit mat­chens än­da mål.

– En enormt svår­spe­lad plan och en match som luk­tar kryss lång väg, se­dan stud­sar det rätt för dom vil­ket var väl­digt tungt, sa en be­svi­ken Thor­björn Svensson, trä­na­re i Värö­bac­ka.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.