Löf­ta­da­len var fy­siskt över­lägs­na

Hallands Nyheter - - Sporten -

FOT­BOLL/DIV 5: Löf­ta­da­len gjor­de mål di­rekt mot Gal­ta­bäck och ef­ter det kon­trol­le­ra­de de mat­chen som slu­ta­de 5-2 (2-1).

– Gal­ta­bäck ha­de stör­re del av bol­len men vi var väl­digt bra de­fen­sivt. I an­falls­spe­let var vi snab­ba och star­ka då vi gjor­de mål på två fri­lä­gen och två hör­nor, sa Mat­ti­as Hal­lengärd, trä­na­re i Löf­ta­da­len.

– Idag mö­ter vi ett myc­ket bätt­re fot­bollslag samt att dom är stör­re än oss. Vi ha­de in­te ätit till­räck­ligt myc­ket jul­gröt, kon­sta­te­ra­de Pa­trick Wärm, trä­na­re i Gal­ta­bäck.

Ex­tra be­röm för Löf­ta­da­lens Samu­el Jo­hans­son som gjor­de två mål och vi­sa­de käm­paglöd.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.