Ny svår bor­t­a­match

Li­ve­rap­por­te­ring

Hallands Nyheter - - Sporten - MAT­TI­AS NILS­SON 010-471 53 42 mat­ti­as.nils­son@hn.se

För­ra gång­en Var­bergs Bois möt­te Sy­ri­ans­ka på bor­ta­plan in­ne­höll mat­chen fy­ra års­ti­der. – Men vå­ren kom­mer näs­ta vec­ka, sä­ger trä­na­ren Jör­gen Wå­le­mark.

I fjol blev det Bois-se­ger med 2-0 på Sö­der­täl­je Fot­boll­sa­re­na i en match som in­ne­höll snö, ha­gel, regn och sol. Även i år har vä­der­skift­ning­ar­na på­ver­kat spe­let.

– Det är ing­et kons­tigt, det gäl­ler att an­pas­sa sig. Men se­nast mot Frej var ju vin­den li­te av­gö­ran­de, sä­ger Wå­le­mark.

NU GÅR BOIS för en ny se­ger på val­borgs­mäs­so­af­ton. Man har trä­nat på konst­gräs he­la vec­kan.

– Vi ser star­ka ut fy­siskt och det har va­rit bra fart på trä­ning­ar­na. Jag tyc­ker vi har höjt oss he­la ti­den. Fem halv­le­kar i rad har vi va­rit bätt­re än mot­stån­da­ren, sä­ger Jör­gen som för­stås stu­de­rat mat­chen Gel­fe-sy­ri­ans­ka (1-0).

– Sy­ri­ans­ka är ett spel­skick­ligt, of­fen­sivt lag, som även vann över Gais. Det är en svår bor­t­a­match och vi mås­te ha öd­mjuk in­ställ­ning och va­ra re­do att job­ba jär­net. Då blir vi svårslag­na.

Christof­fer Ar­vids­son och Isac Jo­hans­son är osäk­ra kort. Bå­da två drab­ba­des av lätt hjärn­skak­ning i två oli­ka si­tu­a­tio­ner i U21-mat­chen mot Ör­gryte i vec­kan. Oli­ver Sil­ver­holt, som haft ont i ryg­gen, är åter­i­gen ak­tu­ell för spel

Bild: MAT­HI­AS BERGELD

HN li­ve­rap­por­te­rar mat­chen mel­lan Sy­ri­ans­ka och Bois från 17.00 på sön­dag på VA­PEN. Eli­as An­ders­sons väns­ter­fot blir åter vik­tig för Bois.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.