”Hop­pas de får pla­nen spel­bar ef­ter FFF:S match”

Hallands Nyheter - - Sporten - MAT­TI­AS NILS­SON 010-471 53 42 mat­ti­as.nils­son@hn.se

Böl­jan stö­ter på en an­nan ny­kom­ling, Väs­terås BK 30, i sä­song­ens and­ra hem­ma­match. – Ett välvux­et fy­siskt lag som går myc­ket på ener­gi, sä­ger Böl­jans trä­na­re To­bi­as Ba­rin.

Det blev ju Böl­jan-se­ger på bor­ta­plan mot Hovås/bill­dal i för­ra om­gång­en och den be­tyd­de en hel del:

– Vik­tigt för själv­för­tro­en­det. Det är all­tid svårt att ve­ta var man står, men nu kän­ner vi att vi kan gå för det, sä­ger To­bi­as Ba­rin.

Väs­terås BK 30 kva­la­de sig upp till Elitettan via se­ger mot Jitex.

– De gil­lar att sät­ta press på boll­hål­la­ren i ett ti­digt ske­de, och spe­lar 3-4-2, vil­ket är li­te an­norlun­da.

Mot­stån­da­ren har släppt in nio mål på två mat­cher. Å and­ra si­dan har de mött Väx­jö och Kal­mar.

– Vi tror att Väx­jö och Kal­mar kom­mer bli topp­lag, så det sä­ger in­te så jät­te­myc­ket. Men vi kom­mer ju med själv­för­tro­en­de me­dan Väs­terås har käns­lan att ”nu mås­te vi bör­ja vin­na” och det är in­te li­ka lätt.

ETT FRÅGETECKEN FINNS kring mitt­fäl­ta­ren Ida Lindqvist som har pro­blem med en lår­mus­kel.

– Sä­song­en är lång och vi vill in­te off­ra hen­ne för en match. Det mås­te få lä­ka, men det är in­te omöj­ligt att hon får spel­tid för det.

Regn­väd­ret, plus mat­chen mel­lan FFF och Gais, gör nog att pla­nen på Fal­con Al­ko­hol­fri Arena in­te kom­mer hål­la Cham­pi­ons Le­a­gu­e­klass.

– Vi pra­ta­de om det, jag och Ma­ria (Nils­son). Jag hop­pas de gör ett så bra jobb som möj­ligt för att få pla­nen spel­bar ef­ter FFF:S match. Men Väs­terås spe­lar ba­ra på konst­gräs så det kanske blir än­nu tuf­fa­re för dem än för oss.

BILD:MAT­TI­AS NILS­SON/ARKIV

SKRUVDOBBARNA ÅKER PÅ. To­bi­as Ba­rin, trä­na­re i Böl­jan, hop­pas vakt­mäs­tar­na får ord­ning på pla­nen ef­ter FFF:S match mot Gais.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.