Fak­ta:

Håll­ti­der

Hallands Nyheter - - Sporten -

En­tré­er och re­stau­rang­er öpp­nar. För­fest med li­ve­band. * 12.35: ATG:S ter­mi­na­ler öpp­nar. * 14.35: Lopp 1. * 15.20: ”Fop­pa” Fors­berg med fle­ra spe­lar kälk­hoc­key. * 15.50: In­vig­ning. * 16.20 Lopp 5 - V75, avd 1. * 18.42: Olym­pi­a­tra­vets fi­nal. *

På grund av om­bygg­nad är in­fart och be­tal­par­ke­ring fram­för hu­vu­den­trén stängd. Be­sö­ka­re med bil hän­vi­sas till den sto­ra, av­gifts­fria par­ke­ring­en syd­väst om are­nan.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.