Fak­ta:

”The squa­re”

Hallands Nyheter - - Kultur & Nöje -

* Spel­film av Ru­ben Öst­lund som ut­går från en vit­mar­ke­rad ru­ta i en stads­kär­na. Den som stäl­ler sig i ru­tan ska, en­ligt ur­sprungstan­ken, få hjälp av för­bi­pas­se­ran­de. Men tar män­ni­skor verk­li­gen sitt an­svar? * Hu­vud­rol­ler­na spe­las av Eli­sa­beth Moss och Claes Bang. I öv­ri­ga rol­ler syns bland and­ra Christop­her Laes­sø (”Bron”) och gal­le­ris­ten Ma­ri­na Schiptjen­ko. * Ru­ben Öst­lund har ti­di­ga­re gjort fil­mer som ”Gi­tarr­mongot” (2004), ”De ofri­vil­li­ga” (2008), ”Play” (2011) och ”Tu­rist” (2014).

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.