Dansk stjär­na spe­lar dömd po­lis

Hallands Nyheter - - Tvguide -

Den sjun­de sä­song­en av ”Ga­me of thro­nes” har in­te pre­miär för­rän i ju­li. Den som in­te or­kar vän­ta tills dess för att få se den dans­ka stjär­nan Niko­laj Cos­ter­wal­dau får kanske sitt lyst­mä­te i kri­mi­nald­ra­mat ”Small cri­mes”. Cos­ter­wal­dau spe­lar en fö­re det­ta po­lis som spar­ka­des från kå­ren och döm­des till sex års fäng­el­se. Nu har han pre­cis fri­getts och åter­vän­der till sin hemstad för att be­vi­sa sin oskuld. Men i stäl­let dras en ny sna­ra åt kring hans hals. NETFLIX

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.