Mot nytt liv ef­ter ned­lägg­ning­en

Hallands Nyheter - - Tvguide -

Den 29 mars 2017 pro­du­ce­ra­des den all­ra sista på­sen frys­ta är­tor i Fin­dus fa­brik i Bjuv. I ”Fin­dus, Bjuv och är­tor­na” skild­ras pro­ces­sen från ned­lägg­nings­be­ske­det till den sista ar­bets­da­gen. SVT1 18.15

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.