Niklas max­ar val­borgs­fi­ran­det

Val­borg med Niklas och vän­ner SVT1 18.30

Hallands Nyheter - - Tvguide -

När Niklas Käll­ner bju­der på val­borgs­fest går han grund­ligt till­vä­ga. Tit­tar­na ska få det de helst vill ha, ba­se­rat på en un­der­sök­ning.

Niklas Käll­ner, känd som re­por­ter i ”Skav­lan”, bju­der in till hög­tids­fi­ran­de i ”Val­borg med Niklas och vän­ner”. Till­sam­mans med vän­ner­na Kat­tis Ahl­ström, Daniel Sjö­lin, An­ne-lie Rydé och Jesper Rönn­dahl tar han ett grepp om hög­ti­den och max­ar den.

Det he­la byg­ger på en un­der­sök­ning där 400 per­so­ner har fått sva­ra på vad som är vik­tigt för dem på val­borg. Maj­bra­sa, kör och vår­tal finns för­stås med på pro­gram­met.

Själv bru­kar Niklas Käll­ner som så många and­ra be­sö­ka någ­ra vän­ner, äta och gå och tit­ta på el­den.

– Det finns en för­vän­tan om vå­ren och ett tyd­ligt be­sked: nu är vå­ren här, sä­ger Niklas Käll­ner.

Emi­lie Tör­nqvist

Foto: Jan­ne Da­ni­els­son/svt

– Jag vill ska­pa det op­ti­ma­la val­borgs­fi­ran­det, sä­ger Niklas Käll­ner.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.