Sa­tir om ra­sism på uni­ver­si­tet

Hallands Nyheter - - Tvguide -

Den bör­ja­de som hyl­lad in­di­e­film. Nu kom­mer tv-se­ri­en ”De­ar white pe­op­le”. Pre­cis som för­la­gan kret­sar se­ri­en kring en grupp ic­ke-vi­ta stu­den­ter på ett ame­ri­kanskt eli­tu­ni­ver­si­tet. Lo­gan Brow­ning, känd från dra­ma­se­ri­en ”Po­wer”, spe­lar hu­vud­rol­len som Sa­mant­ha, en roll som spe­la­des av Tes­sa Thomp­son i fil­men. Den sa­ti­ris­ka ko­me­di­se­ri­en har re­dan in­nan pre­miä­ren or­sa­kat kon­tro­ver­ser och an­kla­gats för att va­ra ra­sis­tisk. NETFLIX Förs­ta fil­men med sce­ner i en ”tre­di­men­sio­nell ver­sion av ett femdi­men­sio­nellt rum”, på rymd­ex­pe­di­tion ge­nom mask­hål mot svart hål - för att räd­da jor­den. Svind­lan­de med Matt­hew Mc­co­naug­hey. (USA, 2014) Ka­nal 5 22.00

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.