Roc­ki­ko­nens mu­sik le­ver kvar

Hallands Nyheter - - Tv Gui­de -

Ti­di­ga­re i vår slock­na­de en av roc­kens all­ra störs­ta stjär­nor: Chuck Ber­ry. ”Kul­tur­stu­di­on” minns ho­nom i en kväll om gi­tar­rer och gi­tar­ris­ter.

”Kul­tur­stu­di­on” pre­sen­te­rar en kväll med gi­tarr­gi­gan­ter. En av roc­kens och blue­sens pi­on­jä­rer, Chuck Ber­ry, gick bort den 18 mars i år. Han ba­na­de väg för så väl Be­at­les som Rol­ling Sto­nes. Bland hans störs­ta hits finns ”Rock and roll mu­sic” och ”John­ny B Goode”. I kon­sert­fil­men ”Vi minns Chuck Ber­ry” står han på scen i Schweiz 2007, 81 år gam­mal och i hög­form.

Där­ef­ter por­trät­te­ras gi­tar­ris­ten Ga­ry Mo­o­re (1952–2011). Den snabb­fing­ra­de mu­si­kern li­ra­de bå­de rock, me­tal och blues. Pro­gram­met byg­ger på en lång in­ter­vju gjord någ­ra år fö­re hans död.

Men kväl­len star­tar med do­ku­men­tä­ren ”Le­vin – ett namn med mu­sik”, om Sve­ri­ges förs­ta gi­tarr­fa­brik.

Emi­lie Tör­nqvist

Fo­to: C Ma­jor

Chuck Ber­ry gick bort i mars. ”Vi minns Chuck Ber­ry” vi­sar rock­gi­gan­ten i en kon­sert från 2007.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.