Jak­ten på en vis­sel­blå­sa­re

Hallands Nyheter - - Tv Guide -

Spi­ons­e­ri­en ”Ber­lin sta­tion” kret­sar kring Cia-ana­ly­ti­kern Daniel Mil­ler (Ri­chard Ar­mi­tage) som pla­ce­ras på ett kon­tor i Ber­lin. Hans upp­drag är att hit­ta den läc­ka som gett in­for­ma­tion till en känd vis­sel­blå­sa­re vid namn Tho­mas Shaw. Han får hjälp av ve­te­ra­na­gen­ten Hector De­jean, spe­lad av Rhys Ifans.

And­ra rol­ler spe­las av Ri­chard Jenkins, Michel­le For­bes och Ashley Judd.

En and­ra sä­song av se­ri­en är un­der pro­duk­tion.

HBO NORDIC

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.