Svt-che­fen täv­lar i tro­vär­di­ga lögn­er

Hallands Nyheter - - Tv Guide -

Fy­ra klu­ri­ga tv-pro­fi­ler täv­lar i att hål­la masken i ”Tror du jag lju­ger”. En av dem är SVT:S pro­gram­di­rek­tör Jan He­lin. Frå­gan är bland an­nat om nå­gon i gäng­et har fått ta emot vis­doms­ord av Bert Karls­son. SVT1 21.00

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.