Fak­ta: John Soul

Hallands Nyheter - - Kultur & Nöje -

* Namn: Jo­han El-khou­ry * Ål­der: 23 år * Upp­vux­en: Ar­vid­storp, Falkenberg * Fa­milj: Dot­tern Elis­sa och flick­vän­nen Elin Isaks­son * Bor: Cent­rum, Falkenberg * Ak­tu­ell med: Sing­eln ”Fa­ce­ti­me” som släpps på skiv­bo­la­get Wo­ah Dad och ar­be­tet med den nya stu­di­on Soul Fa­mily som byggs upp på Gju­te­ri­et i Falkenberg

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.