First Play­ers tip­sar: Tre ro­li­ga spel

Hallands Nyheter - - Varberg -

* Tic­ket to Ri­de pas­sar ny­bör­jar­spe­la­ren: Tic­ket to Ri­de är ett av de mest om­tyck­ta bräd­spe­len och har som mål att du ska byg­ga järn­vägs­lin­jer över he­la den ame­ri­kans­ka el­ler eu­ro­pe­is­ka kon­ti­nen­ten. * Batt­le Sheep är ett ro­ligt spel för barn­fa­mil­jen: Spe­let tar cir­ka 15 mi­nu­ter att spe­la och går ut på att du ska få ut al­la di­na får på be­te sam­ti­digt som du hind­rar mot­spe­lar­nas får från att be­trä­da be­tes­mar­ker­na. * Co­de­na­mes kan lyf­ta he­la kom­pis­kväl­len: I par­ty­spe­let Co­de­na­mes ska du med hjälp av ord­le­kar – det vill sä­ga att puss­la sam­man oli­ka ord och de­ras be­ty­del­ser – ta kon­takt med hem­li­ga agen­ter.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.