Här fi­ras ock­så val­borgs­mäs­so­af­ton

Hallands Nyheter - - Falkenberg -

29 april * För­sam­lings­hem­met Ma­ri­a­går­den kloc­kan 14.30-16.30: Val­borgs sjöngs in till­sam­mans med Skö­na-majkö­ren. 30 april * Råd­hustor­get kloc­kan 19.30: Fal­ken­bergs Manskör häl­sar vå­ren väl­kom­men på Råd­hust­rap­pan. Vår­ta­la­re än Dag-ot­to Flink (ali­as Jo­j­je Jöns­son).

* Oko­me byg­de­gård kloc­kan 20.30: Vår­sång­er fram­förs av kyr­ko­kö­ren. Vår­ta­la­re än Eli­sa­beth Dahl­berg. Kaf­fe­ser­ve­ring i byg­de­går­den, bra­sa och fyr­ver­ke­ri.

* Eft­ra Ber­ga­gård, kloc­kan 20-21: Val­borgs­mäs­so­fi­ran­de med bra­sa, kör­sång och tal till vå­ren. * Tr­ö­inge­berg kloc­kan 21: Vår­bra­sa och fyr­ver­ke­ri­er.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.