Pan­nacot­ta med ra­bar­ber­kom­pott

Hallands Nyheter - - Livets Gång -

4 PERS 2–3 grovt de­la­de ra­bar­ber­stjäl­kar 1 tsk po­ta­tis­mjöl (kan ute­slu­tas) 1 dl strö­soc­ker 1/2 de­lad och ur­skra­pad va­nilj­stång med frön 1/2 dl vat­ten 3 dl visp­gräd­de 1 ge­la­tin­blad 1/2 dl flor­soc­ker 1/2 de­lad och ur­skra­pad va­nilj­stång med frön

Gör så här: Lägg al­la in­gre­di­en­ser­na till ra­bar­ber­kom­pot­ten i en ka­strull och ko­ka för­sik­tigt i 5 mi­nu­ter tills ra­bar­bern är mjuk. Ställ kallt. Mju­ka upp ge­la­tin­bla­det ge­nom att läg­ga det i kallt vat­ten. Het­ta upp gräd­de, flor­soc­ker och va­nilj i en ka­strull. Ta av från vär­men pre­cis när det bör­jar sju­da. Lägg i ge­la­ti­net och rör om tills det är helt löst. Ställ kallt, men rör då och då så att det in­te blir skinn på ytan. För­de­la kom­pot­ten i bot­ten på glas. Häll pan­nacot­ta över. Ställ in i kyl­skåp i minst 1 tim­me.

GRÖNT. Man be­hö­ver in­te va­ra ve­ge­ta­ri­an för att gil­la den här piz­zan.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.