Spar­ris- och cam­bo­zo­la­piz­za

Hallands Nyheter - - Livets Gång -

4 PERS

10 spar­ri­sar 10 vår­lö­kar oliv­ol­ja 1 vit­löks­klyf­ta 2 moz­za­rel­la­os­tar 200 g cam­bo­zo­la 20 g färsk jäst el­ler 2 tsk torrjäst 2,5 dl vat­ten Ca 5 dl ve­te­mjöl spe­ci­al 1 dl durum­ve­te 0,5 dl oliv­ol­ja el­ler raps­ol­ja 1 tsk salt 1/2 tsk soc­ker

Gör så här: Lös upp jäs­ten med ljum­met vat­ten. Till­sätt res­ten av in­gre­di­en­ser­na och knå­da or­dent­ligt i någ­ra mi­nu­ter. Det all­ra bäs­ta re­sul­ta­tet får man om de­gen får jä­sa i ky­len över nat­ten. Ta en till­räck­ligt stor bun­ke så den in­te jä­ser över kan­ten och täck or­dent­ligt med en plast­på­se. Mjö­la de­gen så den in­te fast­nar. Har du in­te tid att vän­ta så länge så låt de­gen jä­sa i rumstem­pe­ra­tur i ca 45 min. De­la de­gen i fy­ra de­lar när den jäst klart och for­ma dem se­dan till bol­lar. Låt vi­la i ca 10 min så blir de lät­ta­re att kav­la. Sätt ug­nen på högs­ta un­der­vär­me. Ställ sam­ti­digt in en bak­plåt på ne­ders­ta fal­sen. Den upp­het­ta­de plå­ten gör att piz­zan gräd­das bå­de snab­ba­re och jäm­na­re. Skölj spar­ri­sen och skär den se­dan i så tun­na ski­vor du kan. All­ra bäst re­sul­tat får man med en man­do­lin. Skölj och strim­la vår­lö­ken. Blan­da spar­riss­trim­lor­na och vår­lö­ken no­ga i en skål med li­te oliv­ol­ja och en pres­sad vit­löks­klyf­ta. Kav­la ut piz­za­bol­lar­na så tunt som möj­ligt på ett bak­plåts­pap­per. Pens­la med oliv­ol­ja. För­de­la spar­ris- och vår­löks­bland­ning­en över och av­slu­ta med att smu­la över de bå­de ost­sor­ter­na. Ta ut plå­ten ur ug­nen, lägg snabbt på piz­zan och sätt in i ug­nen igen. Ta ut när os­ten bör­jar bubb­la och piz­zan fått en fin ljus­brun färg, räk­na med 10–15 mi­nu­ter. Låt den sval­na i fem mi­nu­ter, skär upp och ät!

AN­VÄND­BART. Kom­pot­ten tar in­te mer än någ­ra mi­nu­ter att få klar. God ock­så på gröt el­ler till fil­mjölk.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.