Var­för mo­tor­cyklar på sand­strand?

Hallands Nyheter - - Ordet Är Fritt -

FAL­KEN­BERG. En eloge till al­la po­li­ti­ker som vär­nar om mil­jön.

Till de för­hopp­nings­vis få po­li­ti­ker som står bakom ”det dum­mas­te för­slag som nå­gon­sin förts fram” vill vi sä­ga: hop­pas pla­ner­na gru­sas när ni får sand i ma­ski­ne­ri­et och tar er vat­ten över hu­vu­det.

Lin­da och Lennart

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.