Man i Varberg kniv­sku­ren i ar­men

Hallands Nyheter - - Varberg -

VARBERG: I tors­dags strax ef­ter kloc­kan 22 lar­ma­des po­li­sen om en kniv­skär­ning i cen­tra­la Varberg. Det vi­sa­de sig att en man ha­de bli­vit sku­ren i en arm och att gär­nings­man­nen se­dan läm­nat plat­sen. Po­li­sen gjor­de en tek­nisk un­der­sök­ning av bo­sta­den och sök­te ef­ter kni­ven un­der nat­ten. Un­der fre­da­gen ge­nom­för­de po­li­sen för­hör och dörr­knack­ning för att få in mer in­for­ma­tion. Det he­la be­teck­nas som grov miss­han­del. Ska­de­lä­get är oklart men bör en­ligt po­li­sen in­te ha va­rit allt för all­var­ligt.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.