Barn kan få vac­cin ti­di­ga­re

Hallands Nyheter - - Sverige/världen -

■■MEDICIN. Svens­ka barn får vac­ci­net mot mäss­ling­en, pås­sju­ka och rö­da hund gans­ka sent. Nu ut­re­der Folk­hälso­myn­dig­he­ten om vac­ci­na­tio­nen ska ti­di­ga­re­läg­gas. Frå­gan kom upp på agen­dan 2013 när det var ovan­ligt många mäss­lings­fall i Sve­ri­ge. I Eu­ro­pa är det ba­ra i Sve­ri­ge och Is­land som spru­tan tas vid 18 må­na­ders ål­der.

Tid­punk­ten är en av­väg­ning. Tar man spru­tan för ti­digt finns risk att bar­net har kvar an­ti­krop­par mot mäss­ling­en från mam­man, vil­ket kan för­hind­ra vac­ci­nets ef­fek­ti­vi­tet. Vän­tar man länge finns risk att smit­tas av sjuk­do­men. (TT)

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.