Kvin­nor grip­na för ter­ror­brott

Hallands Nyheter - - Sverige/världen -

■■STORBRITANNIEN. Tre unga kvin­nor har gri­pits i öst­ra Lon­don, miss­tänk­ta för att ha för­be­rett terror­dåd. Två av kvin­nor­na är 18 år, me­dan en är 19 år, skri­ver Lon­don­po­li­sen i ett press­med­de­lan­de.

En­ligt po­li­sen har gri­pan­de­na sam­band med tors­da­gens hän­del­se, då en 21-årig kvin­na sköts av po­lis i sam­band med en an­ti­ter­rorin­sats i Wil­les­den i nord­väst­ra Lon­don. Po­li­sen sa­de sig då ha för­hind­rat en pla­ne­rad ter­ror­kom­plott. (Ttreu­ters)

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.