200 de­mon­stran­ter greps

Hallands Nyheter - - Sverige/världen -

■■TURKIET. Tur­kisk po­lis sköt med tår­gas och gum­mi­ku­lor mot de­mon­stran­ter och grep minst 200 per­so­ner un­der första­maj­fi­ran­det i Istan­bul.

Myn­dig­he­ter­na för­bjöd de­mon­stra­tio­ner vid det sym­bol­lad­da­de Tak­sim­tor­get, men ett par hund­ra män­ni­skor val­de att trot­sa på­bu­det och för­sök­te ta sig till tor­get i cen­tra­la Istan­bul.

1977 dö­da­des över 30 män­ni­skor i sam­man­drabb­ning­ar un­der första­maj­fi­ran­det vid Tak­sim­tor­get, som se­dan dess va­rit en vik­tig plats för op­po­si­tio­nel­la grup­per. (Tt-afp-reu­ters)

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.