Gräs­brän­der stop­pa­de tåg

Hallands Nyheter - - Sverige/världen -

■■TRA­FIK. Tåg­tra­fi­ken stop­pa­des i går helt mel­lan Fal­kö­ping och Stenstorp på grund av fle­ra gräs­brän­der längs ban­val­len.

– Det brin­ner på minst fem stäl­len. På en del plat­ser har bygg­na­der va­rit ho­ta­de men det har vi kla­rat av, sa­de Gö­ran Sand­ström, in­re be­fäl vid rädd­nings­tjäns­ten i Öst­ra Ska­ra­borg, i går ef­ter­mid­dag.

Al­la tåg som tra­fi­ke­ra­de sträc­kan Gö­te­borg– Stock­holm och Sköv­de–näs­sjö på­ver­ka­des av stop­pet. (TT)

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.