Mc­cann-ut­red­ning­en 10 år

Hallands Nyheter - - Sverige/världen -

■■PORTUGAL. Tio år ef­ter Ma­de­le­i­ne Mc­canns för­svin­nan­de i Portugal vet brit­tisk po­lis in­te om hon le­ver. Men när hen­nes 14-års­dag när­mar sig finns det fort­fa­ran­de in­tres­san­ta spår att ut­re­da.

– An­nars skul­le vi in­te fort­sät­ta, sä­ger po­lis­chef Mark Row­ley.

Te­o­ri­er­na har va­rit ota­li­ga. För­äld­rar­na Ger­ry och Ka­te har sagts kun­na ha iscen­satt för­svin­nan­det själ­va. En del tror att den lil­la flic­kan hop­pa­de ut genom fönst­ret och vand­ra­de i väg på egen hand. Men de van­li­gas­te spå­ren går ut på att treå­ring­en rö­va­des bort av okän­da per­so­ner med nå­got slags on­da av­sik­ter. (TT)

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.