350 ci­vi­la dö­da­de i bomb­ning­ar

Hallands Nyheter - - Sverige/världen -

■■USA/IRAK/SY­RI­EN. Usa-led­da flyg­rä­der mot IS har ”oav­sikt­li­gen” dö­dat minst 352 ci­vi­la se­dan of­fen­si­ven mot ex­tre­mist­rö­rel­sen in­led­des för snart tre år se­dan, en­ligt den ame­ri­kans­ka mi­li­tä­ren.

Siff­ran om­fat­tar in­te off­ren för at­tac­ken mot en bygg­nad i Mo­sul i mars, då om­kring 200 ci­vi­la tros ha dö­dats i en räd som nu ut­reds av Pen­ta­gon. Usa-led­da styr­kor tros ha va­rit in­blan­da­de i hän­del­sen.

Den ame­ri­kans­ka mi­li­tä­ren in­led­de si­na flyg­bomb­ning­ar mot IS i Irak i au­gusti 2014. (TT-AFP)

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.