Miss­tänk­ta kotju­var mör­da­des

Hallands Nyheter - - Sverige/världen -

■■INDIEN. Två mus­lims­ka män har mör­dats i Indien ef­ter en miss­tänkt ko­stöld, en­ligt po­li­sen. De två män­nen slogs ihjäl av en ils­ken mobb i en by i del­sta­ten As­sam se­dan de tros ha för­sökt läg­ga be­slag på ett an­tal kor i syf­te att slak­ta dem.

– De ja­ga­des och blev miss­hand­la­de med på­kar av by­bor, sä­ger po­lis­che­fen De­ba­raj Upad­hy­ay.

Kor be­trak­tas av många in­dis­ka hin­du­er som he­li­ga djur, och at­tac­ker från med­bor­gar­gar­den mot män­ni­skor som miss­tänks slak­ta kor till­hör in­te ovan­lig­he­ter­na. (Tt-afp-reu­ters)

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.