Stor la­vin­fa­ra vid Riks­grän­sen

Hallands Nyheter - - Sverige/världen -

■■VÄDER. Na­tur­vårds­ver­ket var­nar för la­vi­ner vid Riks­grän­sen och Abi­sko. Stor la­vin­fa­ra in­ne­bär en fy­ra på den fem­gra­di­ga ska­lan. Ver­ket av­rå­der från att fär­das och vis­tas på el­ler nä­ra bran­ta slutt­ning­ar.

Sam­ti­digt klass 1-var­nar SMHI för myc­ket hård vind med ne­der­börd i Lapp­lands­fjäl­len. De hår­da vin­dar­na och sto­ra mäng­der ny­snö bi­drar till la­vin­fa­ran. (TT)

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.