27

Hallands Nyheter - - Sverige/världen -

PASSAGERARE om­bord på en flyg­ning från Moskva till Bang­kok ska­da­des se­dan pla­net ham­nat i svå­ra luft­gro­par, rap­por­te­rar den rys­ka ny­hets­by­rån In­ter­fax. Flyg­bo­la­get Ae­roflot sä­ger att pi­lo­ter­na in­te hann var­na pas­sa­ge­rar­na, ef­tersom luft­gro­par­na kom plöts­ligt och oväntat, i klart väder, 40 mi­nu­ter fö­re land­ning, rap­por­te­rar Reu­ters. En­ligt den rys­ka am­bas­sa­den i Thai­land har de fles­ta av de ska­da­de blå­mär­ken el­ler ben­brott. (TT)

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.