Mo­as dub­bel gav Valinge första se­gern

Hallands Nyheter - - Sporten - MI­KAEL MARTINSSON 010-471 52 47 mi­kael.martinsson@hn.se

Valinge lyc­ka­des ta sig ur den men­ta­la bryg­gan man fick i slu­tet av första halv­lek. – Det är and­ra mat­chen i rad vi släp­per in halv­le­kens sista spark, sa trä­na­ren Tobias Ek­dahl.

VALINGE ÖRBY

(1–1)

Det går kanske in­te att ta­la om mås­te­match i tred­je om­gång­en. Men mö­ter man jum­bo­la­get så är det in­te långt ifrån.

– Vi ha­de såklart de tan­kar­na, men för­sök­te fo­ku­se­ra på mat­chen. Men det här satt gott. Det här tre po­äng­en var vär­da sex, sa Tobias Ek­dahl.

Årets första se­ger var ock­så ett kvit­to på att man hål­ler i den nya di­vi­sio­nen.

– Siff­ror­na ser kanske jäm­na ut, men vi bor­de ha vun­nit med mer, sa Tobias.

La­get trod­de man tog led­ning­en re­dan ef­ter en kvart. Men Alice Sand­hal blev av­blåst för knuff i ryg­gen.

– Jag har sett det på vi­deo och då ska vi ha straff i sam­ma se­kvens. Ty­värr är jag li­te trött på do­mar­ni­vån. Det är ju kris och få ihop do­ma­re och det ver­kar drab­ba dam­se­ri­er­na, sa Tobias.

MEN MAN SKUL­LE än­då ta led­ning­en. Genom no­to­ris­ka mål­skyt­ten Moa Fors­berg.

– An­fal­let star­tar i vår back­lin­je och vi spe­la­de till slut oss ige­nom de­ras och Moa kom fri, och fin­tar över mål­vak­ten på fel fot och sät­ter den.

Men helt plöts­lig kvit­te­ra­de Örby.

– En felstuds ställ­de vår back­lin­je och vår back miss­be­döm­de bol­len och de­ras spe­la­re kom fri. Det sat­te sig men­talt och de första tio, fem­ton mi­nu­ter­na i and­ra do­mi­ne­ra­de Örby och de ha­de en bra chans.

Se­dan kom Valinge till­ba­ka och i den 57:e mi­nu­ten fick man hör­na.

– Moa Fors­berg tog ner bol­len och slog till på upp­studs och den satt i nät­ta­ket.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.