He­ro­isk in­sats av Lil­la Träslöv

Hallands Nyheter - - Sporten -

FOTBOLL/DIV4: Lil­la Träslöv nåd­de 1-1 i lör­da­gens bor­t­a­match mot se­ri­efa­vo­ri­ten Fjärås, trots en man mind­re i tju­go mi­nu­ter. Det var trä­na­ren Glenn Lars­son nöjd med.

– 1-1 ha­de jag ta­git på för­hand och än­nu mer med tan­ke på hur mat­chen ar­ta­de sig. Grab­bar­na vi­sar otro­lig ka­rak­tär.

Utvis­ning­en kom i mi­nut 70 när Da­ni­el Lars­son var för brysk och drog på sig sin and­ra var­ning.

– Det första var kanske li­te bil­ligt men and­ra gans­ka solklart, vil­ket var ty­piskt för jag ha­de pre­cis tänkt by­ta ut ho­nom.

Han be­rät­tar att fa­vo­ri­ten Fjärås för­de mat­chen och gav all­ra störst eloge till sin back­lin­je.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.