Blixt och Smith vann i särspel

Hallands Nyheter - - Sporten -

GOLF: Jo­nas Blixt och Ca­me­ron Smith vann par­täv­ling­en i golf ut­an­för New Or­le­ans. I särspe­let be­seg­ra­de det svenskaustra­lis­ka pa­ret ame­ri­ka­ner­na Scott Brown och Ke­vin Kis­ner. – Det är fan­tas­tiskt, sä­ger Blixt. Det var Blixts tred­je se­ger på Usa­tou­ren och Smit­hs all­ra första.

Och det var Smith som gav dem se­gern genom att på det fjär­de särspels­hå­let sät­ta da­gens en­da bir­die­putt.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.