Kap­ten Röd åker på folk­park­stur­né

Hallands Nyheter - - Kultur & Nöje - BJÖRN BERGLUND/TT

Kap­ten Röds åter­tåg, den hyl­la­de pjä­sen ”Köp hjär­tan” och ny­cir­kus för barn. Det är någ­ra av ar­range­mang­en i folk­par­ker­na i som­mar.

Fol­kets hus och par­ker har pre­sen­te­rat sitt pro­gram för som­ma­ren. Bland tur­né­er­na finns bland an­nat reg­gae­ar­tis­ten Kap­ten Röd, som åter­vän­der till sce­nen med be­sked ef­ter någ­ra års från­va­ro. Med start i Mal­mö Fol­kets park den 17 ju­ni ger sig Ma­jor­nas stolt­het ut på vägar­na och ger el­va kon­ser­ter.

Kri­ti­ker­ro­sa­de upp­sätt­ning­en ”Köp hjär­tan” om schla­ger­sång­ers­kan Ul­la Billquists livs­ö­de har gått för ut­sål­da hus på Kul­tur­hu­set Stads­tea­tern i Stock­holm. I som­mar får fler chan­sen att se pjä­sen med Van­na Ro­sen­berg i hu­vud­rol­len när den spe­las på tio plat­ser med pre­miär på Lill­tor­pets Fol­kets park i Falun den 22 ju­li.

För­ra året ar­ran­ge­ra­des Clow­ner ut­an grän­sers tur­né ”Ka­las i par­ken”. Tur­nén, som ar­ran­ge­ras i sam­ar­be­te med Rikste­a­tern, åter­vän­der även i som­mar och dess­utom blir det mer ny­cir­kus för barn i Cir­cus Cir­körs fö­re­ställ­ning ”He­ja dej”.

Dess­utom bju­der folk­parks­som­ma­ren på ope­ra med so­pra­nen Yl­va Sten­berg, barn­fö­re­ställ­ning­en ”Det sto­ra även­ty­ret” med Eva Funck och rock­rä­var­na The Bop­pers 40-års­ju­bi­le­um.

Bild: ADAM IHSE/ TT

ÅTER­TÅG. Kap­ten Röd är till­ba­ka med be­sked.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.