Upp­föl­ja­re till pris­be­lönt de­but

Hallands Nyheter - - Tvguide -

”Tramps” är en ro­man­tisk kri­mi­nal­ko­me­di som ha­de pre­miär på To­ron­to filmfes­ti­val för­ra året. Cal­lum Tur­ner spe­lar Dan­ny, en ung man som dras in i en kri­mi­nell över­läm­ning där han rå­kar ta fel väs­ka. Han tving­as på flykt för att få till­ba­ka rätt väs­ka och mö­ter oväntat kär­le­ken på vägen. ”Tramps” är den and­ra fil­men re­gis­se­rad och skri­ven av Adam Le­on vars de­but­film ”Gim­me the loot” har vun­nit pris på fes­ti­va­len South by sout­hwest 2012. NETFLIX Sann sto­ry: det är sista spel­ning­en med The Band. Mar­tin Scor­se­ses ban­bry­tan­de do­ku­men­tär är ett rock­hi­sto­risk tids­do­ku­ment. Ba­ra gästar­tis­ter­na: Dy­lan, Neil Young, Jo­ni Mit­chell...åh så bra. (USA, 1978) SVT1 22.55

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.