Bra att po­li­sen ska ut­bil­da cy­klis­ter­na

Hallands Nyheter - - Ordet Är Fritt - Falkö­ga

FALKENBERG. Vil­ket fan­tas­tiskt och väl­kom­met ini­ti­a­tiv från po­li­sen att ut­bil­da cy­klis­ter­na. Det kom­mer att gag­na al­la.

Ef­ter det­ta kanske man kan gå ut och pro­me­ne­ra ut­an att be­hö­va ris­ke­ra att bli påkörd av cy­klis­ter på torg och trot­to­a­rer.

En­ligt in­for­ma­tion från Motor­män­nen är åt­ta av tio olyc­kor med all­var­ligt ska­da­de cy­klis­ter sing­e­lo­lyc­kor, där­för är det vik­tigt att föl­ja upp kam­pan­jen och se till att cy­kel- och gång­ba­nor se­pa­re­ras, så att det går att se var var­je tra­fik­slag hör hem­ma.

Som sagt – nu är det upp­märk­ning som gäl­ler. Sen skall jag slu­ta gnäl­la.

Bild: OLA FOLKESSON

CYKELPOLIS. Ef­ter po­li­sens ut­bild­ning av cy­klis­ter kan man kanske gå ut och pro­me­ne­ra ut­an att be­hö­va ris­ke­ra att bli påkörd av cy­klis­ter.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.