Gran­ne upp­täck­te in­brott

Hallands Nyheter - - Varberg -

VAR­BERG: På tis­dags­mor­go­nen ring­de en per­son till po­li­sen om att nå­gon sla­git sön­der gran­nens al­tan­dörr på Stenå­sa i Var­berg.

En­ligt po­li­sen fanns det ing­en per­son i lä­gen­he­ten när in­brot­tet sked­de. Po­li­sen spär­ra­de un­der da­gen av plat­sen för att gö­ra en plats­un­der­sök­ning. I nu­lä­get är det där­för oklart om gär­nings­man­nen/ gär­nings­män­nen fått med sig nå­got vid in­brot­tet.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.