Last­bi­lar i tra­fi­ko­lyc­ka or­sa­ka­de kö­er

Hallands Nyheter - - Varberg -

VAR­BERG: Två stil­lastå­en­de last­bi­lar stop­pa­de tra­fi­ken på E6 ef­ter en kol­li­sion strax in­nan tra­fik­plats Värö i norr­gå­en­de rikt­ning. Olyc­kan in­träf­fa­de runt kloc­kan 17.30 på tis­dags­ef­ter­mid­da­gen. Stop­pet or­sa­ka­de långa kö­er. Vid 19-tiden läm­na­de po­li­sen plat­sen och då ha­de tra­fi­ken släppts på.

Det fanns un­der tis­dags­kväl­len inga rap­por­ter om någ­ra per­sonska­dor. Vad som or­sa­ka­de kol­li­sio­nen mel­lan last­bi­lar­na var un­der går­da­gen oklart.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.