NYA GRANNAR

Hallands Nyheter - - Varberg -

Öst­ra dero­me 5:13, Öst­ra Dero­me 63, Ved­di­ge. Säl­ja­re: Maj Ul­la Bir­git Bengts­son och Lars An­ders Evald Bengts­son. Kö­pa­re: Anna Jen­ny So­fie An­ders­son och Tor Le­vin Frisk. Kö­pe­sum­ma: 1 900 000 kro­nor. Tax­e­rings­vär­de: 1 314 000 (2015) kro­nor.

Västra bua 2:3, Ler­sik 2, Kung­sä­ter. Säl­ja­re: Mats Fredrik Sjö­ström och Eva Ma­rie Granlund. Kö­pa­re: Mats Fredrik Sjö­ström. Kö­pe­sum­ma: 0 kro­nor. Tax­e­rings­vär­de: 469 000 (2015) kro­nor.

Trön­nin­ge­näs 6:6, Bu­arås­vä­gen 9, Var­berg. Säl­ja­re: San­na Ka­rin Ei­ra Ro­berts­dot­ter Ahl­berg. Kö­pa­re: Maria Katarina Vin­gård och Tom Hen­rik Vin­gård. Kö­pe­sum­ma: 1 300 000 kro­nor. Tax­e­rings­vär­de: 1 186 000 (2015) kro­nor.

Ru­dan 1, Al­mers Väg 2, Var­berg (fle­ra adres­ser finns). Säl­ja­re: Carl Evald Bru­no Berg­man. Kö­pa­re: Gun­hild Ire­ne Berg­man. Kö­pe­sum­ma: 0 kro­nor. Tax­e­rings­vär­de: 5 639 000 (2016) kro­nor.

Du­veslätt 1:27, Bon­nås­vä­gen 42, Ås­klos­ter. Säl­ja­re: Ka­ri Mi­ka Pet­te­ri Kor­jo­nen och Gun Le­na Su­san­ne Kor­jo­nen. Kö­pa­re: Fredrik Ja­kob Kram­ber­ger. Kö­pe­sum­ma: 3 400 000 kro­nor. Tax­e­rings­vär­de: 1 518 000 (2015) kro­nor.

Tor­pa-kär­ra 8:355, Börs Väg 2B, Var­berg. Säl­ja­re: Mats Olof Ny­man. Kö­pa­re: Gustav Ber­til Niklas Samu­els­son och Anna Maria He­lé­ne Samu­els­son. Kö­pe­sum­ma: 3 550 000 kro­nor. Tax­e­rings­vär­de: 2 559 000 (2015) kro­nor.

Fas­tarp 2:73, Fas­tarps­vä­gen 39, Tvåå­ker (fle­ra adres­ser finns). Säl­ja­re: Ulf Sven-olof Göök. Kö­pa­re: Ze­ven­wacht In­vest AB. Kö­pe­sum­ma: 1 000 000 kro­nor. Tax­e­rings­vär­de: 1 282 000 (2016) kro­nor.

Fa­ga­red 2:1, Jum­mer­slätt 1, Tvåå­ker (fle­ra adres­ser finns). Säl­ja­re: Frits Mor­gan Karls­son och Bir­git Ulrika Mar­ga­re­ta Karls­son. Kö­pa­re: Le­na Eli­sa­beth Jo­hans­son och Olof Pe­der Hen­rik Jo­hans­son. Kö­pe­sum­ma: 4 500 000 kro­nor. Tax­e­rings­vär­de: 3 839 000 (2014) kro­nor.

Spannarp 13:66, Brei­dablicks­vä­gen 1A, Tvåå­ker. Säl­ja­re: Anna Inga Ulrika Ling och Dan Lage Sjö­berg. Kö­pa­re: Ce­ci­lia Ing­e­la Bengts­son och Lars Jo­nas Zac­ka­ri­as Sjö­berg. Kö­pe­sum­ma: 2 200 000 kro­nor. Tax­e­rings­vär­de: 722 000 (2015) kro­nor.

År­näs 2:4, Var­berg År­näs 7:1, År­näs­vä­gen 15, Ås­klos­ter. Säl­ja­re: Mär­ta Ele­o­no­ra Hen­ri­et­ta Nilsson. Kö­pa­re: Mär­ta Ele­o­no­ra Hen­ri­et­ta Nils­sons döds­bo. Kö­pe­sum­ma: 0 kro­nor. Tax­e­rings­vär­de: 2 101 000 (2014) kro­nor.

Vabrän­na 1:47, Jo­han­nes Väg 2A, Ved­di­ge (fle­ra adres­ser finns). Säl­ja­re: Hy­res­fas­tig­he­ter i Ved­di­ge AB. Kö­pa­re: For­ti­no­va Bo­stä­der 15 AB. Kö­pe­sum­ma: 0 kro­nor. Tax­e­rings­vär­de: 2 064 000 (2015) kro­nor.

Äl­gen 17, Tings­ga­tan 27, Var­berg. Säl­ja­re: Char­lot­ta Anet­te Lo­ve­hag och Mats Gö­ran Lo­ve­hag. Kö­pa­re: Eri­ca Em­ma Jo­se­fi­ne Hen­rys­son och Ax­el Nils Christi­an An­ders­son. Kö­pe­sum­ma: 4 700 000 kro­nor. Tax­e­rings­vär­de: 2 828 000 (2015) kro­nor.

Bua 1:58, Var­berg Bua 32:55, Var­berg Bua 32:56, Var­berg Bua 32:58. Säl­ja­re: Karl Johan Nils­sons döds­bo. Kö­pa­re: Ingrid Eli­sa­beth Lind­berg. Kö­pe­sum­ma: 0 kro­nor. Tax­e­rings­vär­de: Re­do­vi­sas ej

Bua 32:59, Var­berg Bua 32:57. Säl­ja­re: Karl Johan Nils­sons döds­bo. Kö­pa­re: Lars Stu­re Al­freds­son. Kö­pe­sum­ma: 0 kro­nor. Tax­e­rings­vär­de: Re­do­vi­sas ej Gri­me­ton 18:17. Säl­ja­re: Bir­git­ta Ann-lou­i­se Carlsson och Karl Johan Hol­ger Björ­klund och Kjell Martin Her­bert Björ­klund. Kö­pa­re: Lars Hå­kan An­ders­son och Stig Gun­nar An­ders­son och Stig An­ders Jo­nas An­ders­son och Bengt Gustav Mag­nus An­ders­son och Evy Ani­ta An­ders­son. Kö­pe­sum­ma: 350 000 kro­nor. Tax­e­rings­vär­de: 1419000 (2015)

Skäl­linge 2:47, Rund­vä­gen 11, Skäl­linge. Säl­ja­re: Ann Mar­ga­ret­ha Bon­de. Kö­pa­re: Sa­bi­na Kristi­na Val­lin och Hans Christi­an Sten­holt. Kö­pe­sum­ma: 1 600 000 kro­nor. Tax­e­rings­vär­de: 1 000 000 (2015) kro­nor.

Fö­let 6, Band­holtzga­tan 36, Var­berg (fle­ra adres­ser finns). Säl­ja­re: Anna Ange­li­ka My­re­dal. Kö­pa­re: Yl­va Maria Lind­berg och Öy­vind Espe­seth Li­er. Kö­pe­sum­ma: 6 900 000 kro­nor. Tax­e­rings­vär­de: 4 311 000 (2015) kro­nor.

Tor­pa 12:43, Tång­a­bergs­vä­gen 4, Var­berg (fle­ra adres­ser finns). Säl­ja­re: Gud­run Eva Ma­rie Åberg. Kö­pa­re: Ka­rin Mar­ga­re­ta Viklund och Jan Pa­trick Nat­han­son. Kö­pe­sum­ma: 2 550 000 kro­nor. Tax­e­rings­vär­de: 1 574 000 (2015) kro­nor.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.