HP drab­bat av än­nu ett in­brott

Hallands Nyheter - - Nyheter -

HALM­STAD: In­brot­tet gick väl­digt fort. Det au­to­ma­tis­ka lar­met gick ut 01.43 un­der nat­ten till mån­da­gen. Två mi­nu­ter se­na­re var väk­ta­re på plats, men då var in­brot­tet re­dan slut­fört.

– Det ver­kar ha va­rit snabbt över­fört, det gick på nå­gon halv­mi­nut. Nå­gon har setts springa från plat­sen och ett larm har gått, sä­ger Stefan Gustafs­son, po­li­sens pressta­les­man.

En sta­tio­när da­tor blev stu­len. Un­der mån­da­gen var po­li­sen på plats för en tek­nisk un­der­sök­ning.

In­brot­tet är ba­ra ett i ra­den som HP har drab­bats av. Det se­nas­te var för cir­ka tre vec­kor se­dan, då nå­gon kas­tat en sten el­ler ett brunns­lock ge­nom ett föns­ter och stu­lit en da­tor.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.