Hund­rast­gård fick nob­ben igen

Hallands Nyheter - - Falkenberg -

FALKENBERG: Kul­tur- och fri­tids­nämn­den har än­nu en gång sagt nej till en mo­tion om att an­läg­ga hund­rast­gård i Falkenberg. En möj­lig plats in­till Fal­ken­bergs IP och det gam­la järn­vägs­spå­ret har se­dan ti­di­ga­re fö­re­sla­gits. Den var 2015 kost­nads­be­räk­nad till 170 000 kro­nor. Men i sitt ytt­ran­de tycker nämn­den in­te att det är en pri­o­ri­te­rad frå­ga och det blev nej med fy­ra rös­ter mot tre. Cen­tern och mo­de­ra­ter­na av­styrk­te me­dan so­ci­al­de­mo­kra­ter­na rös­ta­de ja och re­ser­ve­ra­de sig mot be­slu­tet.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.